Ustanova za kulturu i obrazovanje
Kulturni centar Kisač
Slovačka 22, Kisaè

Kontakt:
021/ 827-642

kis.kysac@gmail.com

Sekretar:
Alena Palik
063/1020459

Direktor:
Pavel Surovi
0631020456

KONKURS
aktuelno 4.07.2020

Konkurs za direktora Kulturnog centra Kisač

OSTALE JAVNE NABAVKE:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (šifra: JNMV-D-1/2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – Набавка путничког аутомобила

Odluka o dodeli ugovora u postupku za javnu nabavku dobara – Nabavka putničkog automobila


Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara – Nabavka putničkog automobila

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (šifra: JNMV-R-1/2019)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV-R-1/2019 Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji letnje sale КC „Кisač“ na izložbeni prostor prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima za javnu nabavku radova „Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji letnje sale КC „Кisač“ na izložbeni prostor (šifra JNMV-R-1/2019)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke radova – „Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji letnje sale КC „Кisač“ na izložbeni prostor“
(šifra: JNMV-R-1/2019)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke radova – „Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji letnje sale КC „Кisač“ na izložbeni prostor“ (šifra: Šifra: JNMV-R-1/2019)