Ustanova za kulturu i obrazovanje
Kulturni centar Kisaè
Slovaèka 22, Kisaè

Kontakt:
021/ 827-642

kis.kysac@gmail.com

Sekretar:
Alena Palik
063/1020459

Direktor:
Pavel Surovi
0631020456

JAVNE NABAVKE
aktuelno 15.11.2018

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (šifra: JNMV-D-2/2018)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – dslr fotoaparati, objektivi, rasveta za fotografisanje i dodatna oprema. JNMV-D-2/2018


ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara – dslr fotoaparati, objektivi, rasveta za fotografisanje i dodatna oprema JNMV-D-2/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-D-2/2018POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (šifra: JNMV-D-1/2018)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – sedišta i podne obloge u programskoj sali Kulturnog centra „Kisaè“ JNMV-D-1/2018

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara – sedišta i podne obloge u programskoj sali Kulturnog centra „Kisaè“ JNMV-D-1/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-D-1/2018